شخصیتها

جولای 20, 2020

اسماعیل کیست؟

لغت فوق به معنای   شنیده شده خدا   می‌باشد. در کتاب مقدس از دو شخصیت به نام اِسماعیل نام برده شده است.۱- اِسماعیل پسر بزرگ ابراهیم از کنیز مصری سارا، هاجر بود. وی در محلی به نام مَمْری، زمانیکه ابراهیم هشتاد و شش ساله داشت و یازده سال از ورودش به […]
جولای 19, 2020

اِستیفان کیست؟

لغت فوق به معنای   تاجدار   می‌باشد. اِستیفان یک یهودی بود که در خارج از اسرائیل زندگی می‌کرد و به مسیح ایمان آورده بود. یونانی زبانان شکایت داشتند، که به بیوه زنان عبری زبان بیشتر رسیدگی می‌شود تا بیوه زنان یونانی زبان. پس از شکایت یونانی زبانان، اِ ستیفان که پر […]
جولای 18, 2020

اپُلس کیست؟

لغت فوق به معنای   ویران کننده   می‌باشد. نامی معمول در دوران روم باستان و مخفف نام اپلونیس بوده است.اپلس شخصی یهودی و از اهالی اسکندریه بود. در حدود سال ۵۲ میلادی، زمانی که پولس در سومین سفر بشارتی خود در افسس بود، به وی پیوست.او دارای کلامی فصیح و دانش […]
جولای 17, 2020

ییهو نبی کیست؟

لغت فوق به معنای   او یهوه است   می‌باشد. ییهُو پسر حنانی و یکی از انبیای یهودا در دوران پادشاهی بعشا و یهوشافاط می‌باشد. بعشا نیز مانند یربعام گتاه کرده و اسرائیل را نیز به گناه کشانده و خشم خداوند را برانگیخت. خداوند توسط ییهُو نبی به بعشا گفت: بواسطه اعمال […]
جولای 16, 2020

یوئیل نبی کیست؟

لغت فوق به معنای   یهوه خدای اوست   می‌باشد. نام دومین نبی از دوازده انبیای کوچک عهد عتیق و پسر فَتُوئیل می‌باشد. اطلاعات در مورد این نبی فقط در کتاب یوئیل می‌باشد و در هیچ کجای کتاب عهد عتیق در مورد وی چیزی نوشته نشده است و تاریخ زندگی این نبی […]
جولای 15, 2020

یونس کیست؟

لغت فوق به معنای   کبوتر، جگرگوشه   می‌باشد. یونس پسر اَمِتّای از اهالی جَتّ حافَر و از طایفه زبولون می‌باشد که در دوران سلطنت یرُبْعام دوم، چهاردهمین پادشاه اسرائیل می‌زیسته است. وی از انبیای حکومت شمالی اسرائیل بود و نبوت خود را در اوایل سلطنت یربعام دوم آغاز کرد، بنابراین وی […]
جولای 14, 2020

یوشع کیست؟

لغت فوق به معنای   یهوه نجات است، یهوه یاور اوست   می‌باشد. یوشع پسر نون از قبیله افرایم و خادم و جانشین موسی برای رهبری قوم اسرائیل می‌باشد. وی در سرزمین مصر به دنیا آمد و همراه با موسی و قوم اسرائیل آنجا را به قصد سرزمین موعود ترک کرد. وی […]
جولای 13, 2020

یدوتون کیست؟

لغت فوق به معنای   ستایش کننده، دعا کننده   می‌باشد. یدُوتُون نام شخصی لاوی از خاندان مراری که یکی از سه موسیقی دان بزرگ خانه خداوند در دوران پادشاهی داود بود. داود وی را انتخاب کرد تا با هیمان و تعدادی دیگر با نواختن کرنا و سنج و سایر آلات موسیقی، […]
جولای 12, 2020

یحیای تعمید دهنده کیست؟

لغت فوق به معنای   فیض خداوند   می‌باشد. یحیی نام یکی از انبیا و از نسل کاهنان و دارای لقب تعمید دهنده می‌باشد. پدر او زکریا نام داشت و در زمان هیرودیس پادشاه از کاهنان خانه خدا بود و مادر یحیی تعمید دهنده، الیصابات که از قبیله کاهنان یهود و از […]
پخش زنده رادیو