پاسخ به سوالات

مارس 26, 2021

آیا مسیح در راه همه مرد؟

نویسنده مقاله: عیسی دیباج الهیات مسیحی پر است از مباحث داغ و بحث‌انگیزی که قرن‌های متمادی ذهن متفکران و متألهین مسیحی را به خود مشغول داشته است. در این روزهای مقدس که واقعۀ مرگ و قیام عیسای مسیح را گرامی می‌داریم، بجاست نگاهی بیندازیم به یکی از بحث‌انگیزترینِ این مباحث: […]
سپتامبر 29, 2020

خطرات پست مدرنیسم چیست؟

پست مدرنیسم فلسفه ای است که نه حقیقت عینی و نه حقیقت مطلق را مخصوصا در مورد دین و معنویات تایید نمی کند. وقتی آنها را با حقایق خداوند و آموزش های مذهبی روبرو می کنیم ، تمامی دیدگاه یک پست مدرنیست راجع به آن این جمله خواهد بود که […]
آوریل 23, 2020

تقدیس به چه معناست؟

تقدیس عمل جدا ساختن یا وقف نمودن یک شخص یا یک شی برای خدمت به خداوند است. وقتی کسی یا چیزی برای خداوند تقدیس می‌شود، بدین مفهوم است که آن شخص یا آن چیز کاملا تحویل خداوند می‌گردد تا برای انجام امور خداوند مورد استفاده قرار گیرد. تقدیس همچنین به […]
آوریل 2, 2020

یهودیان که هستند؟

یهودیان یا اسرائیلیها از نسل ابراهیم هستند، که پدر یهودیان به شمار می‌آید (فهرست لغات: ابراهیم، مشاهده شود). خداوند به ابراهیم چنین وعده داد: ” از تو امتی عظیم پیدا کنم“ (پیدایش ۱۲: ۲). خداوند با ابراهیم و نسل وی عهدی برقرار ساخت (فهرست لغات: عهد، مشاهده شود). خداوند به […]
آوریل 2, 2020

وسوسه چیست؟

در کتاب مقدس، واژه وسوسه (یا تجربه) دو معنی دارد. در هر آیه‌ای که واژه وسوسه یا تجربه ذکر شده، با مراجعه به مضمونی که آن آیه در بطن آن قرار دارد، باید مشخص ساخت که این واژه به چه معنایی به کار رفته است. نخستین معنی این واژه، آزمایش […]
آوریل 2, 2020

کلمه نجات به چه معناست؟

نجات در عهد قدیم در مرحله نخست اشاره به رهایی از زحمات و مشکلات دنیوی داشته و از اینرو پیوند نزدیکی نیز با مفهوم فدیه دارد (فهرست لغات: فدیه، مشاهده شود). گرچه واژه نجات در عهد جدید دارای مفهوم بسیار گسترده تری است. بطور خلاصه این واژه به معنی رهایی […]
آوریل 2, 2020

نبوت چیست؟

یک نبوت بر طبق کاربرد عام در کتاب مقدّس، پیام یا کلامی است که مستقیما از جانب خداوند نازل اما بوسیله انسانها بازگو شده است. آنانی که کلام خداوند را بدین طریق بازگو می‌کنند انبیا خوانده می‌شوند (فهرست لغات: نبی، مشاهده شود). نبوت می‌تواند به شکلهای گوناگون باشد. می‌تواند پیشگویی […]
آوریل 2, 2020

ملکوت خدا به چه معناست؟

ملکوت خدا یا ملکوت آسمان اشاره به مکانی خاص نیست و مانند حکومت‌های دنیوی نمی‌باشد. ملکوت خدا ملکوتی روحانی است که خدا با اقتدار بر آن حکمرانی می‌کند. به یک معنی، ملکوت خدا در همه جا هست. اما در عهد جدید، ملکوت خدا معمولا به معنی ”حکومتی“ روحانی است که […]
آوریل 2, 2020

مقدس کیست؟

طبق تعالیم عهد جدید، کسانی که به مسیح ایمان دارند، مقدسین نامیده می‌شوند. واژه مقدس به معنی ”تقدیس شده یا جدا شده“ است. در کتاب مقدس، مقدس بودن، هم به معنی ”عادل بودن“ است و هم به معنی ”جدا شده“ برای خدا. بنابراین، مسیحیان اشخاصی هستند که توسط ایمان، عدالت […]
آوریل 2, 2020

واژه مسایا یعنی چه؟

واژه ” مسایا“ در زبان عبری به معنی ” مسیح“ یعنی ” مسح شده“ است. در دوران عهد قدیم، مسح شده به مفهوم جدا شده برای خدمت خداوند بود؛ برای مثال در اسرائیل کاهنان و پادشاهان جهت ورود به خدمت مسح می‌شدند. انبیای عهد قدیم در مورد مسیح یا مسح […]
آوریل 2, 2020

واژه گور به چه معناست؟

واژه ” گور“ (یا هاویه) در عهد قدیم نشان دهنده ” مکان مرگ“ بوده است. ” برزخ“ یا ” عالم مردگان“ واژه عبرانی برای لغت گور است. اسرائیلیهای دوران باستان تصور خاصی در مورد زندگی پس از مرگ نداشتند، اما معتقد بودند که روح مردگان در قلمروی که آنها ” […]
آوریل 2, 2020

گناه چیست؟

گناه شکستن ” حد متعارف“ خداوند است؛ گناه قصور از معیارهای اخلاقی خداوند است، معیارهایی که در احکام و شریعت عهد قدیم و در تعلیمات مسیح و رسولان به تصویر کشیده شده است. در نهایت گناه طغیان و تمرد در مقابل خداوند است. گناه مشکل بنیادین نوع بشر است. گناه […]
آوریل 2, 2020

کلیسا چیست؟

به طور ساده، کلیسا یعنی ایماندارانی که از طریق مسیح متحد شده‌اند. کلیسا را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد: نخست، کلیسای محلی، یعنی جماعت ایمانداران در یک محل خاص؛ دوم، کلیسای جهانی، یعنی مشارکت و ارتباط مسیحیان در تمام جهان. در عهد جدید، واژه ”کلیسا“ به هر […]
آوریل 2, 2020

کفاره چیست؟

کفاره عملی است خاص که برای رهایی از غضب خداوند نسبت به گناه و یا اجتناب از مجازات آن به انجام می‌رسد. این عمل در کتاب مقدّس معمولا با ریختن خون قربانی به تحقق می‌رسد و فدیه یا فرو نشاندن غضب الهی نامیده می‌شود. همه انسانها گناه کرده‌اند و سزاوار […]
آوریل 2, 2020

قدّوسیت یعنی چه؟

قدّوسیت یکی از صفات مهم خداوند است. قدّوسیت نشان دهنده کمال پاکی و کمال دوری از گناه است. مقدّس بودن در مورد اشخاص و اشیا به مفهوم ” جدا شده“ برای خداوند است. یک شی از طریق ظاهری و بیرونی و بوسیله طهارت و پاکسازی شرعی مقدّس می‌شود. یک شخص […]
آوریل 2, 2020

قیام (رستاخیز) به چه معناست؟

قیام به معنی بازگشت به زندگی، پس از مردن است. عیسی این قدرت را داشت که مردگان را زنده کند (یوحنا ۵: ۲۴-۲۵). وی پسر زن نائینی را زنده کرد (لوقا ۷: ۱۱-۱۷). وی ایلعازر را که چهار روز از مرگش می‌گذشت، زنده کرد (یوحنا ۱۱: ۳۸-۴۴). او خود بر […]
آوریل 2, 2020

فیض چیست؟

فیض محبت و رحمت خداوند نسبت به انسان است. خداوند به رایگان فیض خود را به انسانها می‌بخشد. انسانها سزاوار دریافت محبت و رحمت خداوند نیستند، زیرا گناهکار هستند. حتی با وجود اینکه انسان سزاوار محبت خداوند نیست، اما خداوند هنوز هم انسان را محبت می‌کند. حتی در هنگامی که […]
آوریل 2, 2020

فریسیان که بودند؟

فریسیان فرقه‌ای بودند در دین یهود. واژه ”فریسی“ به معنی ”جدا شده“ است. در زمان مسیح، عقاید فریسیان تاثیر زیادی بر یهودیان داشت. آنان فرقه‌ای بسیار سخت گیر بودند که با جدیت می‌کوشیدند تا تمامی جزئیات شریعت یهود را بجا آورند (به فهرست لغات: ”شریعت“ مراجعه کنید). آنان خود را […]
پخش زنده رادیو